Medictes toimitti FCG:lle uuden selaimessa toimivan sähköisen hyvinvointikertomus-ohjelmiston, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Uuden hyvinvointikertomuksen käyttöönoton jälkeen useat uudet kunnat ovat ottaneet sen käyttöönsä.

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä on väline työn suunnitteluun, johtamiseen ja päätöksentekoon. Nykyään käytössä oleva järjestelmän toteutus on Medictesin käsialaa. RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmää on tutkittu väitöskirjatasolla useasti. Järjestelmän hyödyistä on myös julkaistu monia artikkeleita kotimaisissa ja ulkomaisissa tieteellisissä julkaisuissa.